Nauczyciele języka angielskiego zachęcają wszystkich uczniów klas IV-VIII do wypożyczania książek w języku angielskim. Książki napisane są językiem przystępnym dla młodzieży. Leksyka i struktury gramatyczne znajdujące się w lekturach są dostosowane do poziomu nauczania w szkole podstawowej.

Można wypożyczyć następujące tytuły:

1) „Piraci z Karaibów”,

2) „Tajemniczy ogród”,

3) „Podróże Guliwera”,

4) „Piotruś Pan”.

 

 Miłej lektury!

       Iwona Jaźwińska