Warto pisać ładnie, bo wtedy każdy nasze intencje zgadnie…
Pozna też kawałek naszej duszy i niejednokrotnie się wzruszy…
          Pismo miłe dla oka, to powodzenia trzon!
          Gdy ładnie piszemy – nadajemy treści ton!!!

 

         REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZY ZESZYT W KLASACH I- III

1.Organizatorem konkursu na najładniejszy zeszyt jest Samorząd Uczniowski. Konkurs trwa do 17 stycznia 2019r.
2.Do konkursu przystępują chętni uczniowie wyłonieni w wyniku eliminacji klasowych.


3. Oceniane będą:
⦁ ogólny zewnętrzny wygląd zeszytu, właściwa  liczba kartek, czystość, brak zagnieceń,
⦁ podpisanie zeszytu imieniem i nazwiskiem właściciela,
⦁ czytelność, poprawność, płynność, proporcje, sposób łączenia  liter i estetyka pisma,
⦁ skreślenia (jedną poziomą kreską), poprawki bez śladów korektora,
⦁ umiejętność pisania w liniaturze


4.Zasady przyznawania nagród
⦁ o wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa,
⦁ autorzy zwycięskich zeszytów otrzymają nagrody rzeczowe.

 

       SAMORZĄD UCZNIOWSKI