Z W I Ą Z E K  O F I C E R Ó W  R E Z E R W Y
                  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J

 

       Informacja o konkursie

                           Temat konkursu: „75 rocznica bitwy o Monte Cassino”.
⦁ Ogólnopolski konkurs historyczny organizowany w 75 rocznicę bitwy o Monte Cassino.
⦁ Organizatorem Konkursu jest Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej – Zarząd Główny w Warszawie z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim.

3. Patronat nad Konkursem objęli:
Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej
Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej
Anna Maria Anders – Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów Do Spraw Dialogu Międzynarodowego
Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

4. Cele Konkursu :
⦁ Kultywowanie pamięci o bitwie o Monte Cassino
⦁ Popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej wysiłku zbrojnego w II wojnie światowej ze szczególnym uwzględnieniem dokonań 2 Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa
⦁ Popularyzowanie wśród młodego pokolenia postaci gen. Władysława Andersa
i jego działalności patriotycznej i niepodległościowej
⦁ Podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
⦁ Kształtowanie postaw patriotycznych
⦁ Rozwijanie szacunku wobec dokonań poprzednich pokoleń
⦁ Rozwijanie zainteresowań związanych z historią Polski i świata
⦁ Motywowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności

 

5. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju.

6. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych:
a) uczeń szkoły podstawowej – uczniowie klas IV-VI;
b) uczeń gimnazjum i starszych klas szkoły podstawowej – uczniowie gimnazjów oraz klas VII i VIII;
c) uczeń szkoły średniej – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,

7. Szkoła może zgłosić do udziału w Konkursie dowolną liczbę uczniów.

8. Dyrektor szkoły powołuje Szkolnego Organizatora Konkursu.

9. Szkolny Organizator Konkursu zgłasza uczestników do Konkursu.

10. Gala finałowa konkursu (wręczenie nagród) odbędzie się 31 maja 2019 roku w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa w Warszawie ul. Aleje Niepodległości 141a. Jej współorganizatorem będzie Fundacja „Wspólnota Andersa”.

 

                    REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
                                               „75 rocznica bitwy o Monte Cassino”

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju.
Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych:
⦁ uczeń szkoły podstawowej – uczniowie klas IV-VI;
⦁ uczeń gimnazjum i starszych klas szkoły podstawowej – uczniowie klasy III gimnazjów oraz klas VII i VIII;
⦁ uczeń szkoły średniej – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,

CELE KONKURSU
⦁ Kultywowanie pamięci o bitwie o Monte Cassino
⦁ Popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej wysiłku zbrojnego w II wojnie światowej ze szczególnym uwzględnieniem dokonań 2 Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa
⦁ Popularyzowanie wśród młodego pokolenia postaci gen. Władysława Andersa
i jego działalności patriotycznej i niepodległościowej
⦁ Podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
⦁ Kształtowanie postaw patriotycznych
⦁ Rozwijanie szacunku wobec dokonań poprzednich pokoleń
⦁ Rozwijanie zainteresowań związanych z historią Polski i świata
⦁ Motywowanie do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności

 

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU.
Uczestnicy mogą wziąć udział w jednej z niżej wymienionych form Konkursu.
Uczniowie wykonują prace konkursowe indywidualnie. Wyklucza się prace zbiorowe.

 

1. Uczniowie szkoły podstawowej – klasy IV – VI

Wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej pod hasłem
„Zaprojektuj plakat upamiętniający 75 rocznicę bitwy o Monte Cassino”.
Technika prac: rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo na papierze, kolaż, witraż, wydzieranka – do wyboru przez uczestnika konkursu. Format pracy A4 lub A3. Uczniowie wykonują prace konkursowe indywidualnie. Wyklucza się prace zbiorowe.

PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ
Komisja będzie brała pod uwagę przede wszystkim samodzielność wykonania pracy przez dziecko, zgodność z tematem konkursu oraz ciekawą formę wykonania.
– Kryteria oceny prac:
– zgodność pracy z tematem;
– stopień trudności wykonania pracy;
– oryginalność pomysłu, sposób jego przedstawienia i ujęcia;
– samodzielność wykonania pracy;
– ogólne wrażenie estetyczne;
– poszukiwanie własnych sposobów przekazu- oryginalność formy i treści;
– uwzględnienie symboliki okresu historycznego;
– wartość artystyczna;

 

2. Uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjum
Wykonanie pracy pisemnej historyczno – literackiej, ewentualnie połączonej z prezentacją multimedialną na jeden z podanych tematów.
⦁ Monte Cassino – jedna z najbardziej zaciętych bitew II wojny światowej.
⦁ Monte Cassino – wczoraj i dziś.
⦁ 75 rocznica bitwy o Monte Cassino – Żołnierze generała Władysława Andersa

PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ
Komisja będzie brała pod uwagę przede wszystkim zgodność pracy z tematem konkursu, ciekawą i oryginalną formę przekazu oraz poprawność merytoryczną i językową. Uczniowie wykonują prace konkursowe indywidualnie. Wyklucza się prace zbiorowe.
Kryteria oceny prac:
– zgodność pracy z tematem;
– poprawność merytoryczna i językowa.
– oryginalność pomysłu, sposób jego przedstawienia i ujęcia;
– samodzielność wykonania pracy;
– ogólne wrażenie artystyczne i estetyczne;
– poszukiwanie własnych sposobów przekazu- oryginalność formy i treści;
– uwzględnienie symboliki okresu historycznego; 

– przejrzystość przekazywanych treści

Termin zgłoszenia chęci uczestnictwa w konkursie11.03.19r.
Termin oddania prac: 02.04.19r.