Konkurs fotograficzny „Jesień w obiektywie”

 

 

Tematyka konkursu: polska złota jesień, barwy i klimaty jesieni, przyroda jesienią.

 

Cele konkursu:

  • rozwijanie pasji i uzdolnień u uczniów,
  • rozwijanie wrażliwości przyrodniczej,
  • propagowanie pasji fotografowania,
  • promocja okolic Kampinoskiego Parku Narodowego,
  • prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.

Zasady konkursu:

  • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej.
  • Czas trwania konkursu do 08.11.2019r.
  • Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.
  • Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że :

posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby, nie naruszając praw autorskich osób trzecich.

  • Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 -3 pracodbitki kolorowe o dowolnym formacie nie mniejszym niż A5, bez retuszu.

Pracę należy włożyć do koperty z dołączoną kartką z następującymi informacjami:

 tytuł pracy

 imię i nazwisko autora,

 klasę,

       Prace konkursowe można składać u organizatora p. Karoliny Żochowskiej oraz p. Roberta Kubika do dnia 8 listopada 2019r.

       Prace konkursowe będą eksponowane na wystawie szkolnej.

 Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

1.Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.

2.Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Jury zostawia sobie prawo do przyznania wyróżnień.

3.Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.