Nasi uczniowie w piątek obejrzeli spektakle teatralne z przesłaniem profilaktycznym. 
Każda grupa wiekowa oglądała spektakl dostosowany do swoich potrzeb i wieku. Ideą 
łączącą były relacje w rodzinie i wynikające z nich konsekwencje. Jednych uwrażliwiały 
na czytanie książek, innych na korzystanie ze smartfona, a jeszcze innych na relacje 
z drugim człowiekiem.

     Agnieszka Matuszewska