Wycieczka do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku 
pod Warszawą.
       Dnia 17 grudnia 2019 roku odbył się wyjazd edukacyjny
 do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku. W wycieczce
wzięło udział 40 uczniów klas VIII pod opieką p. Grażyny 
Jaworskiej, p. Barbary Świątek, p. Jolanty Krasnodębskiej 
i p. Agnieszki Wróblewskiej.
      Uczniowie uczestniczyli w wykładach pt. „Promieniowanie 
elektromagnetyczne” i „Promieniotwórczość, promieniowanie α,β,γ". 
Młodzież poszerzyła wiedzę  m.in. na temat budowy atomu, tajemnic 
energii wiązania i reakcji rozszczepienia. Następnie  wykładowca 
wytłumaczył najważniejsze fizyczne aspekty działania reaktora 
jądrowego. Na cześć słynnej polskiej noblistki Marii 
Skłodowskiej- Curie reaktor nazwano MARIĄ. MARIA jest reaktorem 
badawczym i doświadczalno-produkcyjnym. Podczas zwiedzania 
reaktora naszą uwagę przykuły bezbarwne kryształy topazów, które 
pod wpływem napromieniowania neutronami zmieniają barwę na 
niebieską. Takie topazy wykorzystywane są w przemyśle jubilerskim. 
Przykładem znaczenia pracy reaktora dla medycyny jądrowej jest 
napromienianie tarcz uranowych. To podstawowy składnik wszystkich 
procedur w terapii onkologicznej (ponad 80 proc. udziału). 
W ubiegłym roku NCBJ osiągnął 18 proc. światowych dostaw tego 
izotopu. Reaktor wytwarza też całą gamę innych radioizotopów, 
które stanowią bazę preparatów eksportowanych do 76 krajów na 
całym świecie. Dowiedzieliśmy się, że jeden tydzień pracy reaktora
MARIA oznacza pomoc dla stu tysięcy pacjentów.

     Agnieszka Wróblewska

 

 

This slideshow requires JavaScript.