W ramach kampanii „Zrozumieć starość” w borzęcińskiej szkole odbyły się warsztaty, zorganizowane przez fundację „Zaczyn”. Na wstępie głos zabrał p. Tadeusz Wiśniewski, Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Starych Babicach, który przybliżył młodzieży działalność gminnej organizacji wspierającej osoby starsze. 

       Aby uczniowie mogli lepiej wczuć się w sytuację życiową seniorów oraz zrozumieć ograniczenia ruchowe, jakim podlegają, ochotnicy założyli kombinezony geriatryczne – symulatory starości i wykonywali w nich określone zadania. Nie przychodziło im to łatwo. Następnie uczestnicy warsztatów zdefiniowali czynniki utrudniające osobom starszym funkcjonowanie oraz zastanawiali się, co należy zrobić, aby to funkcjonowanie stało się łatwiejsze.

        Było to bardzo pouczające doświadczenie.

 

        Grażyna Jaworska