3-7 lutego 2020

 

  • W poniedziałek uczniowie wezmą udział w zawodach w Zielonkach.
  • We wtorek uczniowie klas I-III jadą do teatru.
  • W środę uczniowie klas czwartych jadą na wycieczkę do Muzeum Sportu.
  • W środę odbędzie się spotkanie uczniów kl. I-III z przedstawicielem Straży Gminnej. Pogadanka nt. bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych.
  • W czwartek chętni uczniowie klas VIII jadą do Teatru Roma na spektakl AIDA.