W dniu 5 lutego 2020 roku klasy 1 -3 spotkały się w naszej szkole z przedstawicielami Straży Gminnej. Podczas spotkania inspektorzy rozmawiali z uczniami nt. bezpiecznego zachowania podczas ferii zimowych. Utrwalili i poszerzyli wiedzę uczniów nt.:

   Jakie zagrożenia mogą nas spotkać?

   Jak reagować gdy ktoś zasłabnie?

   Jak zachować bezpieczeństwo podczas uprawiania sportów w górach?

   W jaki sposób udzielić pomocy osobie poszkodowanej na stoku?

   W jakich miejscach można bawić się bezpiecznie?

   Jak pomóc osobie, która weszła na zmrożony staw i pękł lód?

                W drugiej części spotkania dzieci obejrzały film pt. „Bezpieczna droga z radami SpongeBoba” o zasadach  bezpiecznego zachowania się na drodze. Film bardzo zaciekawił uczniów. Każda jego scenka kończyła się podsumowaniem w postaci pytania konkursowego, na które odpowiadali uczniowie.

                Mamy nadzieję, że wszystkie nowo poznane i utrwalone zasady bezpieczeństwa pomogą dzieciom bezpiecznie spędzić ferie zimowe.

 

       Sylwia Miksza