W dniach 24.02. – 28.02.2020 w naszym przedszkolu wprowadzamy  „Tydzień bez zabawek” – Dzieci dowiedzą się, że wszystkie zabawki wyjechały na ferie, a w przedszkolu pozostały tylko układanki i gry dydaktyczne. 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o dopilnowanie, aby w tym czasie dzieci nie przynosiły do przedszkola swoich zabawek z domu.

27.02.2020dzieci wysłuchają koncertu słowno – muzycznego :

„W pracowni zegarmistrza”