Rekrutacja 2020

Składanie wniosków w formie elektronicznej o kontynuacji uczęszczania do przedszkola i oddziału przedszkolnego (sześciolatki) w terminie:

od 25 lutego do 2 marca 2020 r. do godz. 12.00

 

Szanowni Państwo,

W przypadku wniosków składanych elektronicznie przez stronę https://starebabice.rekrutacje.edu.pl każdy z rodziców podpisuje wniosek i w formie papierowej dostarcza do placówki pierwszego wyboru.

 

W przypadku wniosków elektronicznych podpisanych przez każdego z rodziców przez tzw. profil zaufany, rodzic nie dostarcza wniosku podpisanego w formie papierowej do  placówki.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji udzielane od dnia 25 lutego 2020 r.

Tel. 22 730 80 92  lub 22 730 80 44

e-mail: rekrutacja@stare-babice.pl

 

Obsługa Informatyczna Urzędu Gminy  Stare Babice – pytania z zakresu obsługi technicznej

Tel. 22 730 80 99