DNI TWÓRCZYCH ZABAWEK

PRZEDSZKOLE MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ DZIECI WRAZ Z RODZICAMI DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROMOCJI

RODZINNEJ TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ

pod nazwą:

DNI TWÓRCZYCH ZABAWEK”

 ­

Zasady promocji:

  • przygotowanie jednej pracy w domu,

  • praca wykonana przez dziecko z pomocą rodziców, rodzeństwa,

  • technika i forma dowolna,

  • termin składania prac: 2.03 – 6.03.2020r. do wychowawców grup

  • każda praca powinna zawierać: imię i nazwisko dziecka, grupę

  • wystawę wszystkich prac będzie można oglądać w holu przedszkola

    od 9.03-13.03.2020r.