Podajemy zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem wystąpienia na obszarze Polski koronawirusa. W zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, szkoły powinny stosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi pod poniższymi linkami. 

 

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/14528,Informacja-GIS-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-Wloch.html

https://gis.gov.pl/aktualnosci/zasady-postepowania-z-osobami-podejrzanymi-o-zakazenie-nowym-koronawirusem-2019-ncov/

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch

 

Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego br. obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantanna osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych czy zamykanie placówek. Nie ma powodów do paniki.