W trakcie sesji II posiedzenia Młodzieżowej Rady Gminy Wójt Sławomir Sumka 
oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jarosław Płóciennik wręczył stypendia 
sportowe przyznane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Laureatami z naszej szkoły zostali:
    Natalia Matuszewska - piłka nożna
    Patryk i Adrian Drzewscy - szermierka
    Jan i Oskar Balewscy - karate.

    Justyna Szczepanik

This slideshow requires JavaScript.