Szanowni Państwo,

 

W związku ze zmianą przepisów dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. oraz określeniem przez MEN zasady prowadzenia nauczania na odległość, a także oceniania i klasyfikowania uczniów wprowadzam następujące zasady:

  1. Komunikacja między nauczycielami a uczniami będzie odbywała się przy pomocy dziennika elektronicznego lub maila służbowego nauczycieli. Mail służbowy nauczyciela jest tworzony w następujący sposób: pierwsza litera imienia, kropka, nazwisko@zspborzecin.pl b.blaszczak@zspborzecin.pl. Nauczyciele będą umieszczali informacje o aktualnie realizowanym materiale nauczania, przekazywali linki do materiału, który może służyć do pogłębiania wiedzy oraz urozmaicania pracy.

 

  1. Zalecam łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. Proszę w szczególności o zwrócenie uwagi na to, aby praca dzieci odbywała się z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej uczniów w domu. Proszę unikać nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi zadaniami przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów. Dzieci poniżej 3. roku życia w ogóle nie powinny spędzać czasu na oglądaniu telewizji. W grupie wiekowej od 3 do 7 lat dozwolone jest maksymalnie 30 minut dziennie, a u dzieci w wieku od 7 do 12 – maksymalnie 60 minut dziennie. Te same wytyczne dotyczą komputera.
  2. Nauczyciele będą monitorować postępy uczniów, informować uczniów lub rodziców o postępach uczniów przez ustalony przez siebie sposób. Będą to oceny wyrażone stopniem oraz elementy oceniania kształtującego i samooceny dziecka. Proszę, aby dzieci wykonywały pracę w miarę swoich możliwości samodzielnie. Trudności proszę konsultować z nauczycielami.
  3. Rodzice i uczniowie mogą się konsultować, uzyskiwać informacje, wyjaśniać wątpliwości przez dziennik elektroniczny oraz mailowo.
  4. Nauczyciele przedmiotów:

-język polski, matematyka, język angielski, edukacja wczesnoszkolna- przekazują materiały w dniach: poniedziałek, środa, piątek

-przyroda, biologia, historia- wtorek

-fizyka- środa

-wiedza o społeczeństwie, chemia, geografia – czwartek

-język niemiecki- piątek

W przypadku przedmiotów takich jak muzyka, plastyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, religia, logopedia nauczyciele opracują listę aktywności dla uczniów, które można wykonywać niejako przy okazji codziennych czynności, np. zestawy ćwiczeń, które należy wykonywać podczas dłuższej pracy przed komputerem, opis prostych ćwiczeń, które dziecko może wykonać podczas spaceru z rodzicem etc. Nauczyciele plastyki prześlą pomysły i inspiracje do wykonania ozdób z okazji Świąt Wielkanocy (dla uczniów, którzy te święta obchodzą ) lub nadejścia wiosny.

  1. Pedagodzy będą pełniki dyżury telefoniczne oraz przez dziennik i drogą mailową.

Krasnodębska Jolanta  w godz.10.00-12.00 tel.501 261 100

Matuszewska Agnieszka w godz.10.00-12.00 tel.506 821 488

Rutkowski Tomasz w godz.10.00-12.00 tel.502 492 100

 

W tym trudnym czasie otoczmy się wzajemnym wsparciem i życzliwością.

 

Z poważaniem

Dyrektor Beata Błaszczak