INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

Szanowni Państwo
Ze względu na zawieszenie zajęć w szkole, zgodnie z zaleceniem MEN, pragniemy podzielić się kilkoma uwagami dotyczącymi nauki dzieci i młodzieży w domu.

Jak zorganizować dzieciom i młodzieży warunki do nauki w domu:
1. Wspierać w utrzymaniu „szkolnego” trybu dnia, czyli wstawania o tej samej porze i nauki w godzinach odbywania zajęć w szkole (wykonywania zalecanych zadań).

2. W miarę możliwości zapewnić miejsce do nauki sprzyjające skupieniu i efektywnej pracy. Jeżeli jest więcej osób, to konieczne jest ustalenie planu kto o której godzinie z niego korzysta.

3. Ustalenie Planu Dnia. Zachęcać i przestrzegać higienicznego trybu pracy i nauki (poranna higiena, śniadanie, przygotowanie – ubranie się jak do pracy lub szkoły( bez przesady oczywiście, chodzi o to, żeby nie być w piżamie)krótkie przerwy w czasie nauki (najlepiej ruchowe), stałe godziny posiłków, domowe obowiązki – dyżury, wspólne aktywności, gry i zabawy).

4. Ograniczać czynniki zakłócające naukę, np. korzystanie przez dzieci i młodzież z różnych form rozrywki w czasie przerw w nauce (gry, You Tube, portale), nie obciążać młodzieży w czasie przeznaczonym na naukę innymi obowiązkami.

 

Jak motywować i wspierać młodzież do systematycznego uczenia się poza szkołą:

1. Okazywać zainteresowanie nauką swoich dzieci, ich sukcesami i trudnościami.
2. Chwalić swoje dzieci za wytrwałość i systematyczność.
3. Uświadamiać uczniom wartość i znaczenie odbywania nauki w domu dla ich wiedzy i umiejętności.

4. Włączyć się w miarę możliwości i czasu: pomóc w zebraniu informacji, wspólnie wybrać najważniejsze fakty, wysłuchać i porozmawiać na ten temat.                            5. Zachęcić do wymyślania i szukania nowych sposobów zdobywania wiedzy. Może powstać tablica (korkowa, magnetyczna) ciekawych i nowych informacji ( z rysunkami, kolorowa itd.)

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.
1. Monitorować cel i czas korzystania przez dzieci i młodzież z internetu.
2. Zachęcać do odpowiedzialnego, bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z Internetu(czas, robienie przerw, kontrola rodzicielska).

Jeżeli będziecie Państwo potrzebowali naszej pomocy, informacji, wsparcia w związku ze zdalnym nauczaniem lub sprawami wychowawczymi, prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub przez e-dziennik. Udzielimy ich w miarę naszych możliwości.

 

                                                          przygotowała: Jolanta Krasnodębska