Ten tydzień dotyczył emocji – tematu trudnego, ale niezwykle ważnego dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla dzieci.

Głównym celem było utrwalenie nazw i cech charakterystycznych różnych

uczuć, ale również pomoc dzieciom w przeżywaniu emocji w odpowiedni sposób.

Dzieci uczyły się rozpoznawać nie tylko emocje własne, lecz także cudze, oraz podchodzić do nich z szacunkiem

 

 

Nauczyły się rozróżniać emocje przyjemne i nieprzyjemne, a także poznały nowe strategie radzenia sobie z tymi złymi. Oddawały różne emocje mimiką i gestami i zastanawiały się, jak na nie zareagować. Niektórzy pokazali nam jaki mają sposób na polepszenie humoru.

 

Dużo czasu poświeciliśmy dwóm ważnym, lecz trudnym emocjom – złości i lękowi. Dzieci próbowały określić swoje lęki i znaleźć wspólnie sposób na ich pokonanie. Zachęcamy do głębszego zainteresowania się dziecięcymi lękami, ponieważ czasem wystarczy krótka rozmowa, by je rozwiać.

W tym tygodniu powstało wiele interesujących prac plastycznych mających na celu rozwijanie sprawności rąk, tak potrzebnej przy późniejszej nauce pisania.

Dziękujemy za  zaangażowanie i  zdjęcia, które wywołały u Nas radosne emocje.