Szanowni Rodzice,

Jeżeli Państwa dziecko do końca sierpnia nie będzie uczęszczało do przedszkola, to prosimy o złożenie podania o zwrot uiszczonej opłaty w miesiącu marcu  za pobyt i wyżywienie .

Podanie można składać drogą elektroniczną  na adres e-mail : przedszkole@zspborzecin.pl, wysyłając  w załączniku zeskanowany podpisany wniosek; lub dostarczyć osobiście do placówki.  

 

Prosimy, aby podanie złożyły tylko osoby, których dzieci nie będą uczęszczały do przedszkola do końca sierpnia.

 

Przykładowy wzór wniosku: Podanie o zwrot kosztów pobytu