W przedszkolu w terminie od 13 lipca  do 21 sierpnia 2020 r. będą prowadzone zajęcia opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.

W dalszym ciągu opieka będzie sprawowana w oparciu o reżim sanitarny.

Prosimy kierować pytania na adres: przedszkole@zspborzecin.pl do 19 czerwca – względy organizacyjne.

 

Pliki do pobrania:

Oświadczenia dla rodziców-1

Załącznik 1 do Zarządzenia nr

Zmiana w zasadach

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka do i z przedszkola w okresie pandemii COVID