W dniach 10.08 – 21.08.2020 r. są organizowane półkolonie dla uczniów naszej szkoły, cztery grupy po 12 uczniów.
Program półkolonii zakłada pobyt dzieci w szkole w godz. 8.00-16.00, zajęcia sportowe, artystyczne, kulinarne.
Ze względów bezpieczeństwa nie organizujemy w tym czasie żadnych wyjazdów.
Rodzice opłacają tylko wyżywienie dzieci w kwocie 140 zł. Stawka dzienna wynosi 14 zł i obejmuje: śniadania, obiad, podwieczorek.
Zapisów na półkolonie dokonują osobiście rodzice w kancelarii w terminie do 26 czerwca 2020r. Warunkiem zapisu jest uiszczenie opłaty za wyżywienie oraz uzupełnienie karty kwalifikacyjnej.