ROK SZKOLNY 2019/2020

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
W BORZĘCINIE DUŻYM

 

 1. W tym roku szkolnym w 17 oddziałach w naszej szkole uczyło się 320 uczniów. Był to rok zupełnie inny, niż wszystkie dotychczasowe. Od marca z powodu pandemii koronawirusa realizowaliśmy nauczanie na odległość. Wymagało ono dużego wysiłku od wszystkich społeczności szkolnych: Nauczycieli, Uczniów i Rodziców. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w tą formę nauki.

             2.Cały rok w naszej szkole odbywały się bardzo liczne konkursy wiedzowe, plastyczne i inne.

Największe sukcesy naszych uczniów w konkursach to:

5 uczniów klas VIII zdobyło nagrody i wyróżnienia w konkursie matematycznym ,,Mały Pitagoras”.

7  uczniów osiągnęła wyróżnienie i wyniki bardzo dobre w Konkursie Matematycznym ,,Kangur”.

 

Cały rok braliśmy udział w zawodach sportowych na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym.

Ważniejsze osiągnięcia:

– I miejsce w Międzypowiatowych Zawodach w badmintona chłopców

– I miejsce w Powiatowych Zawodach w koszykówkę dziewcząt młodzież

-I miejsce dziewcząt młodzież w powiatowych Zawodach w piłkę nożną halową

– I miejsce dziewcząt młodzieży w Powiatowych Zawodach w piłkę ręczną

– I miejsce Powiatowe zawody w mini piłkę ręczną chłopców klasy IV-VI dzieci

 

W wyniku klasyfikacji ogólnej w Powiecie nasza szkoła znalazła się na 5 miejscu wśród rozgrywek dzieci oraz na 6 wśród rozgrywek młodzieży.

 

 1. Naszych uczniów uczymy też dzielić się z innymi. Włączyliśmy się w akcję ,,Góra Grosza”. Systematycznie zbieramy plastikowe nakrętki.

 

 1. W tym roku dalej krzewiliśmy wśród uczniów działania wolontariatu. Uczniowie wzięli udział w 12 akcjach. W działania wolontariatu zaangażowało się 85 uczniów. Razem łącznie wypracowano 920 godziny. Uczniowie włączyli się w organizację Półmaratonu im.J.Kusocińskiego Dzień Sportu Seniorów, New Master Run, pakowanie biuletynu w SMA, Dzień Seniora, pakowanie kartek w Laskach, kiermasz świąteczny, pomoc przy Wigilii Seniorów, rozwozili paczki dla podopiecznych Caritas parafii w Borzęcinie, przygotowali kartki świąteczne i wykonali anioły, które zostały przekazane do Domów Opieki w Borzęcinie Dużym, Starych Koczargach i Zielonkach, oraz wzięli udział w kolędowaniu w Zaborowie. Wykonali anioły świąteczne, zebrano karmę na rzecz schroniska psów.

W działania Wolontariatu bardzo włączyli się Rodzice za co wszystkim składamy serdeczne podziękowania.

 

 1. W czasie, gdy chodziliśmy do szkoły roku odbywały się liczne akademie z okazji świąt okolicznościowych oraz różne imprezy i akcje. Uczniowie wzięli udział w bardzo dużej ilości przedsięwzięć, które uatrakcyjniły ich pobyt w szkole. Te niezwykłe wydarzenia wzbogaciły ich wiedzę. Obejrzeliśmy wiele teatrzyków, raz w miesiącu słuchaliśmy Koncertów Filharmonii Narodowej. Uczniowie wystąpili z przedstawieniem ,,Stracone pokolenie” w Domu Kultury w Zielonkach. Także wiele gości zgromadziliśmy podczas Święta Szkoły i Kolędowania.

 

 1. Nasi uczniowie wzięli udział w bardzo dużej ilości wycieczek.Każda klasa była w teatrze. Uczestniczyliśmy w zajęciach warsztatowych, lekcjach muzealnych. Podczas zagranicznego wyjazdu uczniowie zwiedzili Londyn.

 

 1. Uczniowie klas I-III mieli dodatkową godzinę zajęć czytelniczych. Uczniowie wszystkich klas mieli dodatkową godzinę języka angielskiego. Uczniowie klas IV-VIII mieli dodatkową godzinę matematyki, zaś klas V i VIII mieli dodatkowo więcej w szkolnym planie nauczania 1 godzinę języka polskiego.

 

 1. Uczniowie uczestniczyli w licznych zajęciach pozalekcyjnych:

Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zajęcia logopedyczne,zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z pedagogiem szkolnym.

Uczniowie klas I-III: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, szachy.

Uczniowie klas IV-VIII: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz koła przedmiotowe,          zajęcia szachowe.

Były także zajęcia taneczne, karate, piłki nożnej, carrom.

Dodatkowo odbywały się zajęcia akrobatyki i robotyki.

W szkole działała świetlica Środowiskowa.

 1. Nasza świetlica pracowała starając się zapewnić dzieciom różne formy aktywności rozwoju.
 1. Przystąpiliśmy do programu ,,SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”. W związku z tym realizowaliśmy zadania związane z jego realizacją.

 

 1. Gmina Stare Babice przystąpiła do program ,,NOWOCZESNA EDUKACJA W GMINIE STARE BABICE”, który był realizowany w naszej szkole. W ramach projektu były u nas prowadzone następujące zajęcia:

– spotkanie z królową; matematyka – 2 grupy

-przyrodnicze laboratorium – 2 grupy

-język angielski- 2 grupy

-język niemiecki – 1 grupa

-tworzenie gier z wykorzystaniem matematyki- 2 grupy;

W związku z wystąpieniem pandemii zajęcia w tych grupach będą kontynuowane w przyszłym roku.

W szkole zostały zorganizowane 4 grupy ROBOTYKI po 6 osób.

Uczniowie klas ósmych byli na wycieczce w Centrum badan Jądrowych.

Zakupiono także nowoczesne pomocy do zajęć z fizyki, chemii, geografii, biologii i matematyki.

W czasie wakacji grupa uczniów weźmie udział w półkoloniach.

 

 1. We wrześniu 2019 r. w szkole zostało zorganizowane  szkolenie dla Rodziców pt,,Rodzic w Internecie”. Od września trwały w naszej szkole ,,Warsztaty dla Rodziców” dotyczące umiejętności rodzicielskich. Było to 10 spotkań po 3 godziny.

 

 1. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy dokonali wpłat na fundusz Rady Rodziców. Dzięki temu uczniowie mieli zapewnione wiele atrakcji w Szkole i poczęstunków. Dzieci otrzymywały nagrody za udział w konkursach. Z Rady Rodziców zakupiono nagrody książkowe na dzisiejsze zakończenie roku szkolnego, teczki dla pierwszoklasistów i ósmoklasistów.