Wyżywienie:

 

śniadanie:            godz.8.30                            koszt: 2,50 zł

obiad:                   godz.12.00                          koszt: 4.00 zł

podwieczorek:    godz.14.30                          koszt: 2.00 zł

 

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłaty nie nalicza się za dni nieobecności, począwszy od dnia następującego po dniu zgłoszenia nieobecności.

Miesięczna stawka za wyżywienie oraz pobyt ulega stosownemu obniżeniu za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, pod warunkiem zawiadomienia z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

 

 Pobyt:

 

5 godz. pobytu jest bezpłatne, natomiast koszt każdej rozpoczętej następnej godziny w przedszkolu wynosi 1,00 zł. Opłata za pobyt dotyczy dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

 

Opłaty należy uiścić do 10 danego miesiąca (rodzice na początku miesiąca otrzymują przygotowany dowód wpłaty, wpłacając na podane konto dokładnie wyszczególnioną kwotę)

 

Numer SMS obecnie jest nieaktywny.

Prosimy zgłaszać nieobecności pod nr tel:

22 752 05 24  w. 1, 2,