Zasady zachowania się w szkole w czasie pandemii obowiązujące uczniów

przebywających w świetlicy szkolnej.

 1. Do świetlicy może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych. Uczniowie są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 2. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły/placówki i z niej odbierany przez opiekunów bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą do budynku szkoły (oczekują na dziecko w przedsionku).
 3. Rodzic wypełnia kartę zgłoszenia i zapisuje dziecko do świetlicy. Zgłoszenie wrzuca do urny. Na karcie umieszcza aktualne dane kontaktowe, które umożliwią szybki kontakt z rodzicem.
 4. Opiekę nad dziećmi sprawują stali wychowawcy świetlicy. Zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. Wychowawcy będą komunikować się z rodzicem głównie przez telefon, adres e-mail, dziennik elektroniczny.
 5. Przed wejściem do świetlicy dziecko dezynfekuje ręce i zajmuje wyznaczone przez nauczyciela miejsce.
 6. Sala wietrzona jest co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć świetlicowych.
 7. W świetlicy ograniczona jest aktywność sprzyjająca bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. Wszelkie przedmioty, które nie mogą być zdezynfekowane są wyłączone z użytku (klocki, gry planszowe, puzzle itp.).
 8. Uczniowie nie mogą zabierać ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów.
 9. Uczniowie posiadają własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 10. Zajęcia świetlicowe oraz spożywanie posiłku odbywa się według ustalonego przez nauczycieli harmonogramu.
 11. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu  na terenie wokół szkoły, przy zachowaniu dystansu, o ile warunki atmosferyczne na to pozwalają.
 12. W przypadku korzystania ze sprzętu na boisku podczas zajęć będzie on regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości nie będzie on używany.