Przestrzeń publiczna jest cenna; ważniejsze niż kiedykolwiek jest, by miasta były dla ludzi, a nie dla samochodów.

 

       „Dzień bez samochodu” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym.

                          

                                                                                                               I tak trzymać!

  Źródło: #MobilityWeek

 

This slideshow requires JavaScript.