Z funduszu sołeckiego wsi Zalesie zakupiliśmy książki do naszej biblioteki,

wzbogacając księgozbiór o nowe pozycje.

 

 

Składamy serdeczne podziękowania mieszkańcom wsi Zalesie

oraz

Pani Sołtys Małgorzacie Orzechowskiej – Chilimoniuk.

 

Uczniowie i Grono Pedagogiczne

Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Grupy Kampinos

w Borzęcinie Dużym.