Samorząd szkolny klas 1-3 i 4-8 ogłasza:
    
    Zachęcamy wszystkich uczniów do świętowania w dniu 6 grudnia. Na pewno 
wszyscy pamiętają, że w tym dniu są MIKOŁAJKI.
 
                       Załóżmy wszyscy czapki Mikołaja!


 
    Zachęcamy też, wzorem św. Mikołaja, do pomagania innym ludziom. Rozejrzyjmy się 
wokół. Może są wśród nas ludzie, którzy potrzebują pomocy. W tym celu przypomnijmy 
sobie, kim był św. Mikołaj i przeczytajmy wiersz Marcina Brykczyńskiego 
                                            „Jak to było z Mikołajem?”

    Sylwia Miksza
    Grażyna Jaworska