8 grudnia w godzinach 12.00 -14.20 odbędzie się konferencja on-line 
"Współczesny wymiar bezpieczeństwa w szkołach i placówkach w okresie pandemii" 
Konferencja organizowana jest przez Kuratorium Oświaty w Warszawie, 
przy współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
oraz Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

    Podczas konferencji przedstawiciel Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 – Pan Olgierd Jakubowski z Departamentu Orzecznictwa i Legislacji omówi temat 
przetwarzania danych osobowych w szkole w okresie pandemii.

    Konferencja dla nauczycieli, rodziców i uczniów będzie dostępna pod linkiem: 

                      https://youtu.be/wyS-9dJx5WE.Maria Goralewska


                    Program konferencji
Współczesny wymiar bezpieczeństwa w szkołach i placówkach
w okresie pandemii

Organizatorzy: Mazowiecki Kurator Oświaty
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

8 grudnia 2020r.
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Świętojerska 9

12.00 – 12.10
Otwarcie konferencji
Prof. Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki
p. Konstanty Radziwiłł – Wojewoda Mazowiecki

12.10 – 12.30
Bezpieczeństwo psychiczne i emocjonalne uczniów podczas zdalnej nauki
p. Agnieszka Zielińska-Graf – nauczyciel konsultant w zakresie
psychologiczno-pedagogicznej pomocy szkołom MSCDN

12.30-12.50
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w okresie pandemii. Konsekwencje prawne.
Profilaktyka.
Podinspektor Marcin Zimoń KSP

12.50 – 13.20
Lekcje w sieci – korzyści i zagrożenia
p. Janusz Wierzbicki - przedstawiciel OEIiZK

13.20-13.40
Przetwarzanie danych osobowych w szkole w okresie pandemii
p. Olgierd Jakubowski, Departament Orzecznictwa i Legislacji, UODO

13.40 -14.10
Kluczowe aspekty profilaktyki i bezpieczeństwa epidemicznego w instytucjach 
oświatowych – przykłady dobrej praktyki
p. Robert Kornberg – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Księcia
Janusza w Górze Kalwarii
p. Dorota Wolska-Górny – Dyrektor Przedszkola nr 205 w Warszawie

14.10. - 14.20
Podsumowanie i zakończenie konferencji
p. Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty