1. Trójkąt o bokach 3, 4, 5 jest nazywany trójkątem egipskim, ponieważ przez Egipcjan był stosowany do wyznaczenia w terenie kąta prostego.

 

       2. Kiedy dla Greków liczenie na palcach stało się niewystarczające, wynaleźli abakus, czyli coś podobnego do naszych dzisiejszych liczydeł. Abakus miał wiele bardzo różnorodnych form. Występował najczęściej w postaci prostokątnych desek z wyżłobionymi rowkami, w których układano kamienie, które oznaczały poszczególne pozycje konkretnej cyfry. Później zaczęto wykonywać otworki i nawlekać je na sznurki. W ten właśnie sposób powstało urządzenie przenośne umożliwiające obliczenia.

 

     3. W Europie urządzenia liczące pojawiły się w XIV wieku i przez kilka wieków były powszechnie stosowane.

 

       4. Starożytni Sumerowie i Babilończycy używali sześćdziesiątkowego systemu liczbowego. System ten jest używany do dzisiaj do zapisu czasu.

 

       5. Amerykański matematyk – Edward Kasner, chcąc zapoznać swojego siostrzeńca z dużymi liczbami, wynalazł nazwę googol dla liczby równej 10100. Googol to dziesięć do setnej potęgi. Nazwa wyszukiwarki google powstała właśnie przez błąd jej twórcy, czyli L. Page’a, który chciał ją nazwać właśnie googol.

 

   

       6. Albert Einstein urodził się w dzień liczby Pi,

                                                              czyli 14 marca.

 

       7. Pitagoras jest uznawany za twórcę tabliczki mnożenia. W kilku językach, np. francuskim czy rosyjskim, tabliczka mnożenia jest nazywana tabliczką Pitagorasa.

 

       8. We wschodniej Azji liczba  jest uważana za pechową.  Wzbudza strach do tego stopnia, że niektóre mieszkalne budynki nie mają czwartego piętra.

 

       5. Zero to liczba, której nie zapiszemy rzymskimi cyframi.

 

       6. Suma liczb od 1 do 100 wynosi dokładnie 5050.

 

       7. Lewis Carroll, autor „Alicji w Krainie Czarów”, był również matematykiem. Był także wykładowcą na Oksfordzie, a dodatkowo napisał około 250 prac naukowych z zakresu zarówno matematyki, jak i kryptografii i logiki.

 

       8. Moment to jednostka czasu trwająca około setną część sekundy.

 

       9. Jeżeli pomnożysz swój wiek przez liczbę 7 następnie mnożąc go przez 1443, to otrzymasz w wyniku swój wiek napisany trzy razy pod rząd.

 

       10. Dokładna szansa na trafienie szóstki w lotto to jeden do 13983816. Żeby mieć pewność, że na pewno trafi się szóstkę, trzeba skreślić wszystkie możliwe kombinację i wydać 40 milionów złotych.

 

 

 źródło: fajnepodróże.pl

 

      Grażyna Jaworska

      nauczyciel – bibliotekarz