Z funduszu sołeckiego wsi Mariew zakupiliśmy książki do naszej biblioteki,

wzbogacając księgozbiór o nowe pozycje.

 

 

Składamy serdeczne podziękowania Mieszkańcom

oraz Pani Sołtys wsi Mariew.

 

 

Uczniowie i Grono Pedagogiczne

Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Grupy Kampinos

w Borzęcinie Dużym.