Pierwszy dzień astronomicznej zimy nie jest datą stałą i może przypadać w różnych terminach.  W tym roku zima astronomiczna rozpoczyna się w poniedziałek 21 grudnia, czyli dzień wcześniej, niż zima kalendarzowa ( 22 grudnia ).

Zima potrwa trzy miesiące – do 21 marca. Wtedy rozpocznie się wiosna.

       Poniedziałek 21 grudnia jest najkrótszym dniem roku.

 

      Grażyna Jaworska

      nauczyciel – bibliotekarz