23.12.2020

 

Grupa I i II

Temat: Prezenty spod choinki dla całej rodzinki

Cele:

 • zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem;
 • odczuwanie przyjemności z oczekiwania na prezent,
 • śpiewanie kolęd umiarkowanym głosem,
 • rozwijanie sprawności manualnych

 

„Pójdźmy wszyscy do stajenki” – nauka kolędy.

Zanim dzieci zaczną się uczyć słów, najpierw słuchają kolędy. Następnie Rodzic wyjaśnia znaczenie trudnych słów: patriarcha (ktoś bardzo mądry), prorok (ktoś, kto zapowiada, co się wkrótce wydarzy), naród (ludzie na świecie), czart (ktoś zły, kto namawia do robienia złych rzeczy). Następnie Rodzic  włącza nagranie kolędy i zaprasza dzieci do zabawy ruchowej.

 

Pójdźmy wszyscy do stajenki:  https://www.youtube.com/results?search_query=P%C3%B3jdzmy+wszyscy+do+stajenki

Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki. (maszerują w miejscu)

Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego. (x2) (kłaniają się)

Witaj, Jezu ukochany, od patriarchów czekany. (machają
na powitanie)

Od proroków ogłoszony, od narodów upragniony. (x2) (klaszczą)

Witaj, Dzieciąteczko w żłobie, wyznajemy Boga w Tobie. (kłaniają się)

Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy. (x2) (rączki uniesione, wesołe podskoki)

Święta Bożego Narodzenia to czas, gdy pokazujemy, że potrafimy się nawzajem mocno kochać. Wstańmy. Na „trzy cztery” podskoczymy tak wysoko, jak mocno potrafimy kochać.

„Prezent dla kogoś kochanego” – ćwiczenie spostrzegawczości i logicznego myślenia.
Rodzic opisuje prezent, nie podając jego nazwy, a dzieci wyszukują w domu dany przedmiot i ustawiają się przy nim. Na przykład: Ten prezent jest mały, miękki, nadmuchany (piłka). Ten prezent składa się z twardych, drewnianych kwadracików (klocki). Ten prezent jest z papieru i służy do czytania (książka). Ten prezent jest miękki, kolorowy, dzięki niemu jest nam ciepło (ubranie).

Renifery Mikołaja” – zabawa plastyczna, rozwijanie kreatywności, sprawności manualnej.
Dzieci odrysowują kształt swojej stopy na brązowym papierze i wycinają ślad z pomocą. Ślad można odcisnąć przy użyciu farby. Następnie na stolikach układają przed sobą poziomo białą kartkę i naklejają na jej środku ślad
stopy, piętą do góry (pysk renifera). W górnej części śladu naklejają 2 białe, średniej wielkości kółka (oczy renifera). Na dole śladu stopy, blisko siebie, naklejają 2 czarne kółka (nos renifera). Maczają obie dłonie w brązowej farbie i odciskają je po obu stronach głowy renifera, tak aby kciuki były na wysokości oczu (poroże renifera). Wspólnie nazywają elementy gotowego rysunku: głowa, oczy, nos, poroże.

 

Grupa III

Temat dnia: PRZY WIGILIJNYM STOLE

 

Cele:

 • Utrwalenie znajomości tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,
 • Kształcenie sprawności językowej dzieci w toku rozmowy,   bogacenie słownictwa
 • Podtrzymywanie tradycji i zwyczajów świątecznych,
 • Wdrażanie do kulturalnego zachowania się, używania form grzecznościowych.

Słuchanie kolęd i pastorałek. Wspólny śpiew kolęd znanych dzieciom.

 • Budzenie zamiłowania do śpiewu.

https://www.youtube.com/watch?v=PtmhVikN3Uo

 

„Wieczór wigilijny” – słuchanie wiersza Doroty Kossakowskiej.

„Wieczór wigilijny”

 Kiedy na niebie gwiazdka rozbłyśnie,

 To do wieczerzy siadamy.

Piękna choinka, stół z potrawami,

 A my kolędy śpiewamy.

W stajence Jezus się dziś narodził,

pasterze go odwiedzili.

Z pokłonem przyszli też Trzej Królowie

 i dary hojne złożyli.

 A my z opłatkiem wśród swych najbliższych,

 Życzenia sobie składamy.

I wszyscy razem dziś się cieszymy,

że święta wspaniałe mamy.

 

Rozmowa na podstawie ilustracji, wiersza i własnych doświadczeń dzieci (nazywanie członków rodziny, prac, które wykonują w domu).

 

„Potrawy wigilijne”- kolorowanie obrazka

https://pl.pinterest.com/pin/400327854373895611/ 

 

Oglądanie filmu edukacyjnego – utrwalenie wiadomości na temat wieczoru Wigilijnego

https://www.youtube.com/watch?v=xDFF4YLvrw0

 

 

„Dokończ zdanie” – zabawa słownikowo – gramatyczna.

 • Na wigilijnym stole jest…
 • Pod choinką znajdują się…
 • Na choince wiszą….
 • Mama przygotowała…
 • Tata śpiewa…
 • Przy stole siedzi…
 • Prezenty przynosi…
 • Pod obrusem leży…

 

Przybliżenie dzieciom historii Bożego Narodzenia – oglądanie filmu

https://www.youtube.com/watch?v=jmdBVvP_wC8

 

Praca plastyczna- rozwijanie zdolności manualnych.  Wykonanie szopki bożonarodzeniowej z szablonu, można włączyć kolędy w celu stworzenia magicznej atmosfery Świąt.

http://www.kiedymamaniespi.pl/2016/11/szopka-bozonarodzeniowa.html

http://e-kolorowanka.pl/szopka-bozonarodzeniowa-kolorowanki/12680-szopka.html

http://e-kolorowanka.pl/szopka-bozonarodzeniowa-kolorowanki/12639-szopka.html

 

Zadania dla dzieci z gr. IV i V             

Temat dnia:  Boże Narodzenie.

 

Cele:

Ćwiczenia spostrzegawczości i logicznego myślenia.

Rozwijanie wyobraźni i fantazji.

 

Film o zwyczajach związanych ze świętami Bożego Narodzenia –

– uważne wysłuchanie treści ze zwróceniem uwagi na ludowe zwyczaje i formy spędzania czasu w czasie przygotowań do świąt / ozdoby z opłatka i papieru, kolędowanie, robienie szopek bożonarodzeniowych, dzielenie się opłatkiem, robienie pierniczków/

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,polski-roczek-boze-narodzenie,28579

 

„Po co komu jest potrzebne Boże Narodzenie?- opowiadanie z cyklu „Miś i Margolcia

– prosimy dzieci , aby opowiedziały treść własnymi słowami i żeby powiedziały , co im się najbardziej podobało w tym opowiadani

https://www.youtube.com/watch?v=sm9AFZFhwns

 

Książka „ Kodowanie” str. 68,69,70.

Praca plastyczna – „ Stroik” -wykonanie świątecznego stroika z przygotowanych materiałów według własnego pomysłu, lub choinkę z szyszki.