Rada Rodziców informuje:

 

Komunikat nadzwyczajny w sprawie 1% podatku od osób fizycznych

 

Szanowni Państwo uczestnicy programu: 1% dla Twojej szkoły,

uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych, z dniem 1 stycznia 2021 roku nastąpiły zmiany w drukach PIT dotyczące numeracji poszczególnych rubryk, w których darczyńca wpisuje szczegółowy cel, na który przeznacza 1% swojego podatku dochodowego.

 

PIT 28 poz.177;   PIT 36 poz.474;   PIT 36L poz.165;   PIT 37 poz.134;   PIT 38 poz. 64;   

PIT 39 poz.50