KOMUNIKAT z dn. 10.02.2021

              W związku z częściowym powrotem dzieci z klas 1-3 do nauki stacjonarnej i zgłaszanymi przez rodziców prośbami dnia 10.02.2021 w ZSP w Borzęcinie Dużym odbyło się spotkanie Przedstawicieli Rady Rodziców z Dyrekcją placówki.

Na zebraniu poruszane były następujące sprawy:

  • JĘZYK ANGIELSKI W KLASACH III.

Na obecną chwilę do momentu powrotu starszych dzieci do szkoły język angielski w klasach III będzie prowadzony przez P. Katarzynę Sowińską. Nauczyciel uczący jest na zwolnieniu chorobowym. Dalsze informacje będą podawane w dzienniku elektronicznym.

  • RELIGIA ONLINE.

Prośba o łączeniu się lub podawanie informacji o nieobecności księdza na lekcji religii została zgłoszona Dyrekcji.

  • DODATKOWE ZAJĘCIA ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH.

W związku z pandemią na dzień dzisiejszy nie ma możliwości  przystąpienia do nowych projektów ze środków Unijnych . Obecne zajęcia, które się odbywały były dokończeniem poprzednich projektów z 2019 roku.

  • RĘKAWICZKI Z FUNDUSZU RADY RODZICÓW DLA WSZYSTKICH DZIECI.

Informacja  w sprawie rękawiczek dla wszystkich dzieci została sprecyzowana i przekazana nauczycielom.

  • MONITORING W SZKOLE.

Na obecną chwilę szkoła nie posiada środków finansowych na taką inwestycję.

  • NAGRODY NA KONIEC ROKU.

Dyrekcja co do zasady nie wnosi sprzeciwu. Nagrody  finansowane są z środków Rady Rodziców i tylko od nas zależy czy zostaną zakupione.

PRZYPOMINAMY O UREGULOWANIU ZALEGŁYCH SKŁADEK.

SKO KONTO RADY RODZICÓW

13 1020 1185 0000 4602 0249 7980

Dobra współpraca Rady Rodziców z Dyrekcją powoduje rozwiązywanie problemów na bieżąco.