Piątek 05.03.2021

GRUPA II

Temat dnia: Dzisiaj będą nowe czary, zrobię sobie okulary!

 

CELE OGÓLNE:

– poznanie funkcji i zastosowania różnych okularów;

– rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej;

– rozwijanie motoryki małej;

– ukazanie korzyści płynących z noszenia okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych.

 

Wysłuchanie  – zagadka słowna M. Szeląg ,,Okulary’’.

       OKULARY

Babcia je na stałe nosi,

są na nosie małej Zosi.

Służą mamie do czytania

oraz tacie do pływania.

Bez nich mrużą się i płaczą,

oczy, co słońce zobaczą!                                    

Wysłuchanie wierszyka Marii Zofii Tomaszewskiej pt: ,, Okulary’’

OKULARY

Okulary są na nosie

moich koleżanek.

Ma je Zosia, ma Małgosia

i kolega Franek.

Okulary są twarzowe,

różne kształty mają.

Ci co noszą okulary

ładnie wyglądają.

 

 „Co wiemy o okularach?” – rozmowa kierowana. na temat różnych okularów.                           

Rodzic  rozmawia z dzieckiem na temat różnych okularów oraz pełnionych przez nie funkcji, pokazuje  różne rodzaje okularów: korekcyjne,, do pływania, ochronne , przeciwsłoneczne, gogle narciarskie.

 

 „Co byłoby, gdyby nie istniały okulary?” – burza mózgów                                                                         .

Rodzic. zadaje dziecku wyżej wymienione pytanie. Dziecko udziela swobodnych odpowiedzi. Rodzic. Pyta: Czy zatem okulary są ważne dla naszego wzroku, dla naszego zdrowia i właściwego funkcjonowania? Obejrzyj filmik z piosenką  na podstawie wiersz Juliana Tuwima pt: ,,Okulary’’.

https://www.youtube.com/watch?v=2ykJ9rd3dtY

 

„Okulary, okulary” – zabawa ruchowa z rymowanką.                                                                                                        

Dziecko maszeruje po pokoju. Na klaśnięcie rodzica. Staje robiąc z palców u dłoni okulary wokół oczu i recytują rymowankę:

 

Okulary, okulary, nosi młody, nosi stary.                                                                                                                                                                              

Na dwa klaśnięcia rodzica– dziecko i ponownie maszeruje po pokoju.

 „Jak wygląda świat w okularach korekcyjnych?” – zabawa badawcza.                                                                    

Rodzic wyjaśnia dziecku , że niektórzy dorośli, jak i dzieci, a zwłaszcza ludzie starsi, noszą okulary korekcyjne (jeśli ma takie okulary, powinien je dziecku  pokazać), które pomagają im w dobrym widzeniu przedmiotów, liter, cyfr, osób, itp., znajdujących się blisko i/lub daleko. Działanie okularów możemy porównać do właściwości lupy, przez którą widzimy przedmioty w dużym powiększeniu, dzięki czemu możemy im się przyjrzeć dokładniej lub dostrzec na nich coś, czego „gołym” okiem nie zobaczylibyśmy. Następnie dzieci oglądają przez lupę dowolne książki i/lub przedmioty.: lupy, książki, zabawki, (w miarę możliwości okulary korekcyjne)

 

Obejrzyj filmik pt: ,, Ali załóż okulary’’

https://www.youtube.com/watch?v=2ykJ9rd3dtY

 

 „Jak wygląda świat w okularach przeciwsłonecznych?” – zabawa badawcza                                    .

Zabawa podobna jest do opisanej powyżej. W tym przypadku rodzic demonstruje dziecku okulary przeciwsłoneczne. Dziecko wkłada okulary, i  opisują swoje wrażenia na temat widzianego obrazu – świat jest ciemniejszy, ma inne kolory

Posłuchaj piosenki pt: ,, Kup różowe okulary’’

https://www.youtube.com/watch?v=MMFLR5AvyLU

 

„Okulary” – praca plastyczna z wykorzystaniem kolorowanek

https://www.twinkl.pl/resource/po-t-t-21013-szablon-wspaniale-okulary-taty

Czekamy na Wasze prace…