Kochane Dzieci i Rodzice!

Zapraszamy do udziału w konkursie „Trochę inna bajka”.

Zadaniem konkursu jest ułożenie  wspólnie z rodzicami lub całą rodziną, zapisanie i przesłanie nam do przedszkola, nowego, zaskakującego zakończenia bajki/opowiadania. Jeżeli chcecie, możecie przesłać obrazek do zakończenia.

Zakończenie nie może przekraczać jednej strony druku.

Prosimy o przesłanie mailem zakończenia i ewentualnie zeskanowaną lub sfotografowaną ilustrację A-4 (ilustracje) do zakończenia bajki, wraz ze swoimi danymi:  imię i nazwisko dziecka, grupa, na adres: j.golebiewska@zspborzecin.pl, m.kiderska@zspborzecin.pl

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 8.03-26.03.2021R.

Najpiękniejsze i najciekawsze bajki zostaną wydrukowane w naszej Gazetce. Ilustracje zostaną umieszczone na stronie przedszkola.  Laureaci otrzymają dyplomy i drobne upominki. Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkie przedszkolaki z Rodzicami.