11 marca – czwartek

Temat dnia: Co słychać w ptasich gniazdach?

 

Cele: rozwijanie kompetencji matematycznych oraz porządkowanie obiektów według określonych cech.

 

Słuchanie wiersza J. Kulmowej „ Wiosenny wietrzyk” – dziecko stara się ilustrować treść wiersza głosem i ruchem. O jakim ptaku mowa w wierszu?

http://gabriellas.prv.pl/J.Kulmowa/Wiosenny_wietrzyk_J.Kulmowa.html

 

„ Gdzie budować gniazdo?”- H. Zdzitowieckiej – krótka rozmowa na temat opowiadania: Jakie ptaki wystąpiły w opowiadaniu?, O jakich gniazdach opowiadały?, Dlaczego każdy ptak chciał mieć inne gniazdo? Dzieci wyodrębniają 1-sza i ostatnią głoskę w nazwach ptaków.

 

Tekst oraz zagadki o ptakach.

https://www.edukacja.edux.pl/p-23490-ptaki-dziwaki-przyblizenie-zwyczajow.php

Origami – ptaszek z papieru.

https://www.youtube.com/watch?v=lar-phXNpAM

 

Wiosenne zagadki matematyczne – proszę ułożyć proste zadanie tekstowe, dzieci przeliczają elementy i dodają je do siebie, przeliczaj na palcach lub na liczmanach, np. Na łące zakwitło 5 białych i 5 żółtych stokrotek. Ile zakwitło razem?

 

Praca z KP 3, 29 a – graficzna prezentacja znaku dodawania, rozwiązywanie zadań obliczeniowych, pisanie znaku dodawania.