7 kwietnia – środa

Temat dnia: Dzień w gospodarstwie

 

 

Cele ogólne: doskonalenie zdolności poznawczych przez przyporządkowanie ilustracji do określonych dźwięków.

 

„Wiejskie odgłosy” – dzieci słuchają odgłosów z wiejskiej zagrody , odgadują jakie to zwierzęta.

https://www.youtube.com/watch?v=oiUGCT_I2ug

 

Wiersz „Rozmowy zwierząt”  – B. Kosowska

Mu, mu, mu, tak krowa muczy.                                     Baran do owcy mówi: beee      

Kto cię, krowo, tak nauczył?                                         Czego baran od niej chce?

Nikt nie uczył mnie muczenia                                       Powiedz, owco ma kochana

Mówię mu od urodzenia,                                              Ile mleka dałaś z rana?

A ponadto daję słowo                                                   Dałam dzisiaj dużo mleka

Jestem bardzo mleczną krową                                     Teraz na mnie fryzjer czeka

 

 

Kukuryku, kukuryku                                                       Źrebię w stajni mamy szuka

Co się dzieje w tym kurniku?                                         Rży, kopytkiem w ziemię stuka

Kura jaja wysiaduje,                                                      Gdzie ta mama się podziała?

Kogut z dumą spaceruje,                                              Pewnie z tatą w świat pognała

Bo za chwilę już na świecie                                          Klacz i ogier wnet wrócili

Ma pojawić się ich dziecię.                                           Na wyścigach konnych byli.

 

Tak zwierzęta rozmawiają

One też swój język mają.

To jest język zagrodowy

Kury, owcy czy też krowy.

 

Dzieci po wysłuchaniu wiersza próbują wymienić jak najwięcej zwierząt, które w nim występowały oraz wyjaśniają o czym rozmawiały zwierzęta w wierszu? Próbują odpowiedzieć na pytanie: Czy zwierzęta rzeczywiście mogą ze sobą rozmawiać? Do czego służą wydawane przez nie odgłosy?

 

„Zwierzęta w zagrodzie” – praca plastyczna. Przygotowane szablony zwierząt gospodarskich należy odrysować na sztywnym kartonie a następnie je wyciąć. Dzieci ozdabiają szablony np. kolorowym papierem, płatkami kosmetycznymi, watą, ścinkami włóczki, tkanin itp. Dzieci tworzą gospodarstwo, z klocków budują zagrody dla poszczególnych rodzajów zwierząt.

Załącznik – szablony zwierząt

https://www.zawszekreatywnie.pl/2020/04/wiejska-zagroda-praca-przestrzenna.html

 

Książka: Plac zabaw. Sześciolatek. Karty pracy. Część 3.

KP3.44a – łączenie młodych i dorosłych zwierząt tego samego gatunku.

KP3.44b – przeliczanie figur, zabawy ruchowo-słuchowe, odczytywanie zdań, łączenie ich z obrazkiem.