Gr. II 

7.04.2021

Rozmawiamy o szczerości.

„Kłamstwo ma krótkie nogi”.

CELE:

– poznanie wartości „szczerość”;

– kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich;

– zachęcanie do szczerości i mówienia prawdy

Poznajemy części ciała:

https://www.bing.com/videos/search?q=Rysujemy+emocje&&view=detail&mid=1B480F5CA7422C2036D61B480F5CA7422C2036D6&&FORM=VDRVRV

https://www.bing.com/videos/search?q=%c4%87wiczenia+ortofoniczne+dla+dzieci&&view=detail&mid=B3E6B13E6785609D91E8B3E6B13E6785609D91E8&&FORM=VDRVRV

Omawianie wartości „szczerość” – słuchanie wiersza „Kłamczucha” J. Brzechwy’

 rozmowa na temat kłamstw, które opowiadała bohaterka utworu.

 

Kłamczucha

JAN BRZECHWA

„Pro­szę pana, pro­szę pana,
Za­szła u nas wiel­ka zmia­na:
Moja star­sza sio­stra Bron­ka
Za­mie­ni­ła się w skow­ron­ka,
Sie­dzi cały dzień na buku
I po­wta­rza: kuku, kuku!”

„Po­myśl tyl­ko, co ty ple­ciesz!
To zwy­czaj­ne kłam­stwa prze­cież.”

„Pro­szę pana, pro­szę pana,
Rzecz się sta­ła nie­sły­cha­na:
Za­miast desz­czu u są­sia­da
Dziś pa­da­ła oran­ża­da,
I w do­dat­ku cał­kiem su­cha.”

„Fe, nie­ład­nie! Fe, kłam­czu­cha!”

„To nie wszyst­ko, pro­szę pana!
U stry­jen­ki wczo­raj z rana
Abe­ca­dło z pie­ca spa­dło,
Całą pie­czeń z ron­dla zja­dło,
A tym­cza­sem na obie­dzie
Miał być lew i dwa niedź­wie­dzie.”

„To do­pie­ro jest kłam­czu­cha!”

„Pro­szę pana, niech pan słu­cha!
Po po­łu­dniu na za­ba­wie
Uto­nę­ła kacz­ka w sta­wie.
Pan nie wie­rzy? Daję sło­wo!
Spro­wa­dzo­no straż ognio­wą,
Prze­ce­dzo­no wodę si­tem,
A co ryb zło­wio­no przy tym!”

„Fe, nie­ład­nie! Któż tak kła­mie?
Za­raz się po­skar­żę ma­mie!”

https://www.bing.com/videos/search?q=k%c5%82amczucha+brzechwa&cvid=5ffd30fcef79485ca2df366980e8a296&aqs=edge.0.0j69i57j0l5.15401j0j1&pglt=43&PC=HCTS&ru=%2fsearch%3fq%3dk%25C5%2582amczucha%2bbrzechwa%26cvid%3d5ffd30fcef79485ca2df366980e8a296%26aqs%3dedge.0.0j69i57j0l5.15401j0j1%26pglt%3d43%26FORM%3dANNAB1%26PC%3dHCTS&view=detail&mmscn=vwrc&mid=0EB4C655F599872F7DBA0EB4C655F599872F7DBA&FORM=WRVORC

 

Rodzic zadaje dzieciom pytania do wysłuchanego utworu: Kim była bohaterka wiersza? Do kogo zwracała się Kłamczucha? Co pan odpowiadał na jej kłamstwa? Jakie kłamstwa opowiadała Kłamczucha? Czy warto jest kłamać?

 „Mówię prawdę czy kłamię?” – ćwiczenia uważnego słuchania. Rodzic wygłasza zdania, a dzieci mogą się do nich ustosunkować. Gdy zdanie jest prawdziwe – klaszczą w dłonie, fałszywe – łapią się za nos. Teraz jest jesień? Masz długie włosy? Masz brata? Masz siostrę? Czy trawa jest zielona?

Oglądanie bajki i rozmowa na jej temat?

https://www.youtube.com/watch?v=ctKdWRkIMaA

 

 Jakim chłopcem był Pinokio? Dlaczego skłamał wróżce? Co to znaczy, że kłamstwo ma krótkie nogi?  Czy wy kłamiecie, dlaczego?

Technika twórczego myślenia:
Problem: „Co by było, gdyby wszyscy ludzie zaczęli kłamać?”

Wysłuchanie piosenki „Ropucha kłamczucha”.

https://www.bing.com/videos/search?q=piosenka+dla+dzieci+k%c5%82amczuch&docid=608032859401437870&mid=C88819459117AB0417ECC88819459117AB0417EC&view=detail&FORM=VIRE

 

 Zagadki pantomimiczne w wykonaniu rodzica.  ”W jakim jestem nastroju – co czuję?”

Rodzic:
• uśmiecha się
• podskakuje
• płacze
• rzuca książkę na podłogę
• wącha kwiatki

Rysujemy emocje przy piosence:

https://www.bing.com/videos/search?q=Rysujemy+emocje&docid=607998379406145693&mid=184B0AF794E9451A5D85184B0AF794E9451A5D85&view=detail&FORM=VIRE

 

Możecie rysować buźki w kółeczkach, serduszkach różnego koloru, drewnianych łyżkach, balonach, papierowych rolkach lub wydrukować gotowe buźki.

Przykłady:

https://pixabay.com/pl/illustrations/szcz%C4%99%C5%9Bliwe-twarze-emotikony-bu%C5%BAka-5049116/

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=v7iMhjGd&id=8FCCC74273C9BF09EFFFDF2D15248B43A5667BD8&thid=OIP.v7iMhjGddSOHShwQd-CVkwHaFP&mediaurl=https%3a%2f%2fprzedszkole178-krakow.pl%2fwp-content%2fuploads%2f2020%2f05%2fKarta-pracy-1-1.jpg&exph=1653&expw=2338&q=rysujemy+emocje&simid=608003610679263787&ck=0E0119F4CF1F4447C5CED6F8AC17C606&selectedIndex=73&FORM=IRPRST&ajaxhist=0