12 kwietnia – poniedziałek

Temat dnia:  Ekoprzyjaciele.

Cele ogólne: wprowadzenie pojęć – ekologia, ekologiczny, wprowadzenie litery z, Z.

 

Bajka edukacyjna „Dom ekologiczny”– krótka rozmowa z dziećmi nt. dobrych praktyk ekologicznych.

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs

 

Rozmowa z dziećmi w oparciu o wiersz pt. „Nowa Moda” Małgorzaty Strzałkowskiej nt. wycieczek rowerowych – jako zdrowej alternatywy dla podróżowania samochodem , czy motorem. Ważne , by poruszyć też zasady poruszania się w czasie pandemii – czy możemy się wybrać na wycieczkę rowerową? Jeśli tak, to z kim? W jakich okolicznościach? Z jakimi zabezpieczeniami? Dlaczego warto wybrać rower?

Wiersz „Nowa Moda” Małgorzata Strzałkowska

http://www.pse.edu.pl/grupy/gumisie/wiersze-i-piosenki-2018-2019/nowa-moda-magorzata-strzakowska

 

Utrwalenie wyglądu litery Z, z – wyszukanie jej w książce, gazecie. Wyszukiwanie konkretnych rzeczy w domu, w nazwach których jest głoska Z – na początku, w środku, może na końcu. Potem wymyślanie słów z głoską z. Układanie literki ze sznurka, z kredek, wyszukiwanie jej w gazecie. Wreszcie pisanie palcem po dywanie , w powietrzu, na danej powierzchni, potem kredką na dużej powierzchni aż do pisania w książce.

KP 4. 4, str. 1 a – kolorowanie wskazówek, szukanie takich samych podpisów.

KP 4. 4, str. 1 b – wykreślanie liter z nazwami obrazków, odczytywanie hasła, pisanie litery z.

 

„Czas dla Ziemi” – zabawa kształtująca myślenie przyczynowo – skutkowe i wrażliwość ekologiczną. Wymyślamy z dzieckiem zdania prawdziwe i fałszywe dotyczące dobrych ekologicznych nawyków i praktyk. Jeśli dziecko zgadza się – może np. podskakiwać w miejscu, jeśli nie zgadza się – siada na podłodze.

Przykłady zdań:

1. Rower nie produkuje spalin.

2. Wylewanie ścieków z fabryk szkodzi rybom.