16 kwietnia –  piątek

 Temat dnia: Wiem, Jak Chronić Moją Planetę.

Cele ogólne: zapoznanie ze sposobem działania oczyszczania ścieków i sortowni odpadów, rozwijanie umiejętności arytmetycznych.

 

Co to jest ekologia?– wysłuchanie wiersza i rozmowa na temat treści wiersza: Co to jest ekologia? Czego dotyczy ta nauka? Co oznacza słowo „szanować”.

Co to jest ekologia? – D. Klimkiewicz ,W. Drabik

Ekologia – mądre słowo,
a co znaczy – powiedz, sowo?
Sowa chwilę pomyślała
i odpowiedź taką dała:
„To nauka o zwierzakach,
lasach, rzekach, ludziach, ptakach.
Mówiąc krótko, w paru zdaniach,
o wzajemnych powiązaniach
między nami, bo to wszystko
to jest nasze środowisko.
Masz je chronić i szanować”
– powiedziała mądra sowa….

 

„Oczyszczalnia ścieków”– utrwalenie informacji dotyczących oczyszczalni ścieków.

 

Ekologiczny dom – bajka edukacyjna

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs

 

„Mniej czy więcej”– zabawa matematyczna. Wprowadzenie znaków mniejszości i większości: <, >.

 

Książka – Plac Zabaw część 4

Praca z KP4.4a – pisanie po śladzie znaków < i >, porównywanie liczby obiektów i zapisywanie rozwiązania znakami < i >.

Praca z KP4.4b – układanie historyjki obrazkowej, przeliczanie  obrazków w zbiorach, dorysowywanie nakrętek, pisanie cyfr i znaków < i >.