Temat dnia: DZIĘCIOŁ – PTAK CHRONIONY

Cele:

  • Zapoznanie z ptakiem chronionym w Polsce,
  • Wzbogacenie słownictwa o nowe wyrazy.
  • Rozwijanie mowy i myślenia,
  • Doskonalenie sprawności manualnych

Wysłuchanie piosenki https://www.youtube.com/watch?v=6NPvzZmANbQ

Rozmowa z dzieckiem na temat piosenki.

 

„Dzięcioł – ptak chroniony” – słuchanie wiersza „Dzięcioł” Doroty Kossakowskiej z pokazem obrazków tematycznych.

„DZIĘCIOŁ”

Kto tak hałasuje?

Kto tak głośno stuka?

To pan dzięcioł w korze drzewa

 pożywienia szuka.

W dzień ciężko pracuje,

 w nocy smacznie śpi.

I stado korników pewnie mu się śni.

               D. Kossakowska

Rozmowa z dzieckiem na temat dzięcioła i pożyteczności jego pracy w lesie (wyjaśnienie znaczenia dzięcioł lekarz drzew – czyli, że żywi się larwami, kornikami żyjącymi w drzewie).

Oglądanie filmu edukacyjnego https://www.youtube.com/watch?v=yz58yNNEHZw

Uzupełnienie wiadomości na stronie https://www.medianauka.pl/dzieciol-duzy (wygląd dzięcioła, czym się żywi, jakie terany zamieszkuje itp.)

Praca plastyczno-techniczna:

 

Dzięcioł wyklejany plasteliną, proszę wydrukować kolorowankę dzięcioła, zadaniem dziecka jest wykleić plasteliną. (w przypadku braku plasteliny można wykonać wydzierankę z kolorowego papieru).

https://scholaris.pl/zasob/52100