19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną Żonkile. 

Dlaczego żonkile?

     Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami.

 

                 – Żółty żonkil jest symbolem zbiorowej pamięci.

 

     Akcji od początku towarzyszy hasło „Łączy nas pamięć”, które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami. Pamięć o przeszłości jest jedną z nadrzędnych wartości, które nas jednoczą i nadają nam wspólną tożsamość – niezależnie od światopoglądu czy sympatii politycznych.

 

W tym roku nasza szkoła dołączyła do akcji Żonkile.

     Dzięki zajęciom edukacyjnym, słuchowiskom, filmom uczniowie   przenieśli się myślami do dawnej Warszawy.  Chętni uczniowie wykonali piękne żonkile- kotyliony, które prezentujemy w galerii. Dziękujemy wszystkim za aktywność.

 

Maria Goralewska

 

This slideshow requires JavaScript.