DYŻUR WAKACYJNY

 

Dyżur wakacyjny w Przedszkolu w Borzęcinie Dużym  odbędzie się w terminie: 05 – 30 lipca 2021 r.

Zapisów dokonujemy  w dniach: 01.06.2021 r. – 11.06.2021 r.

 

Podczas zapisu dziecka do przedszkola należy zadeklarować:

– okres korzystania z dyżuru – ilość dni;

– ilość godzin dziennego korzystania z przedszkola w celu wyliczenia opłaty za dyżur;

 

Opłaty za dyżur wakacyjny:

– pobyt – 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę,

– wyżywienie – 8,50 zł za każdy dzień pobytu,

Z opłaty 1,00 zł zwolnione są dzieci odbywające w roku szkolnym 2020/2021 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

 

                  Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka dokonujemy na konto:

                                         63 8015 0004 3015 0545 2030 0001

                        Opłatę należy dokonać do 25.06.2021 r. z  dopiskiem:

                    DYŻUR WAKACYJNY 2021 oraz IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA

 

Brak opłaty w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z dyżuru i skutkuje skreśleniem dziecka z listy dyżuru wakacyjnego.

 

Jednocześnie informujemy, iż:

 Działalność przedszkoli w okresie wakacji będzie prowadzona na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, które wciąż określają zaostrzone zasady organizacji pracy przedszkoli. Zaleca się w nich m.in. unikanie rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi czy organizację pracy w sposób uniemożliwiający stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.

Sytuacja epidemiologiczna nadal wyklucza przemieszczanie się dzieci pomiędzy przedszkolami. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli i pracowników przedszkoli również w tym roku przedszkola nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.