Szanowni Rodzice!

  • Informujemy, że nowy rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy 1 września. Nie ma w Przedszkolu uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego, a więc tego dnia odbywają się już zajęcia i wesoła zabawa w grupach.
  • Z uwagi na pandemię koronawirusa organizacja pracy przebiegać będzie w dalszym ciągu w oparciu o zasady i procedury na czas pandemii. Rodziców dzieci, które po raz pierwszy przyjdą do naszej placówki prosimy o zapoznanie się z Procedurą przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola oraz Zasadami funkcjonowania Przedszkola (w zakładce: Dokumenty)
  • Przyprowadzanie dzieci bezwzględnie do godziny 8.00. Odbiór dzieci 15.00 – 17.30 wg zadeklarowanych godzin pobytu.
  • Od 1 września przez okres adaptacji (4 – 6 tyg.) Rodzice dzieci najmłodszych z zachowaniem procedur sanitarnych odprowadzają dziecko do sali. Tam żegnają się z dzieckiem w drzwiach i opuszczają budynek przedszkola, by umożliwić wejście innym osobom.
  • Przez okres adaptacji dopuszcza się możliwość odbioru dziecka w dowolnym momencie (po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu pracownikowi przedszkola).
  • W szatni może jednocześnie przebywać dwoje Rodziców z dziećmi, zachowując dystans.
  • Dzieci starsze z szatni do sali idą pod opieką pracownika lub samodzielnie.
  • Uprzejmie prosimy o dostosowanie się do obowiązujących zasad i nie przedłużnia pobytu w budynku, by umożliwić innym Rodzicom sprawne oddanie dziecka pod opiekę pracowników Przedszkola.
  • Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy i zajęć z dziećmi zostaną przekazane Państwu podczas zebrania, na które serdecznie zapraszamy w dniu:

8 września 2021 r.

Grupa I – godz. 17.15

Grupa II – godz. 17.30

Grupa III – godz. 17.45

Grupa IV i V – godz. 17.00

Spotkania w salach danej grupy.