Zapraszamy uczniów ze szkół podstawowych z województwa mazowieckiego do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-fotograficznym pn. „EkoSzkoła- edycja IV”.

     Prace wraz załącznikami można składać do 30.09.2021 roku (do godz. 15.30)

 Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach:
     – prace plastyczne dla uczniów szkół podstawowych z klas I-III;
     – fotografie dla uczniów szkół podstawowych z klas IV–VIII.

Szczegóły:
https://wfosigw.pl/porgramy_i_konkursy/ekoszkola-edycja-iv-konkurs-dla-uczniow-szkol-podstawowych-z-wojewodztwa-mazowieckiego/

     Prace konkursowe (wraz z załącznikami; Załącznik nr 1 – Karta pracy konkursowej, Załącznik nr 2 – oświadczenie rodzica o zgodzie na udział dziecka w konkursie) proszę oddać  wychowawcy.