W całej Polsce 20 września przedszkolaki świętują swój dzień – Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci i ma przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego. W tym dniu w naszym przedszkolu odbyła się pogadanka na temat zbiórki makulatury i segregacji śmieci. Dzieci poznały historię małego ptaszka, który gasił pożar lasu oraz pięć zasad ekologa:

  • chronię przyrodę,
  • segreguje śmieci
  • oszczędzam wodę
  • gaszę światło
  • korzystam z roweru zamiast jazdy samochodem.

Dowiedziały się również, że dzieci i młodzież posiadają te same prawa człowieka, co dorośli oraz prawa szczególne, które wynikają z ich wyjątkowych potrzeb. Spis praw, które powinny być zagwarantowane wszystkim dzieciom, by mogły w pełni rozwijać swój potencjał, określa Konwencja o Prawach Dziecka.

Prawa dziecka

W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi, gwarantującymi prawa dziecka, są:

– Konstytucja RP

– Konwencja o Prawach Dziecka

– Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka

Konwencja o prawach dziecka

Konwencja o prawach dziecka to międzynarodowa konwencja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. Uchwalenie Konwencji jest jednym z ważniejszych osiągnięć Polski w dziedzinie ochrony praw dziecka. W roku 1978 Polska zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie i przedstawiła projekt, który był później dwukrotnie modyfikowany. Na podstawie Konwencji powołano do życia organ nadzorujący jej realizację przez państwa, które ją ratyfikowały – Komitet Praw Dziecka.

This slideshow requires JavaScript.