Jesień

Władysław Bełza
Ot, i je­sień go­spo­dar­na,
Już się zbli­ża uro­czy­ście;

Po­skła­da­ła zło­te ziar­na,
Po­zło­ci­ła drze­wom li­ście. (…)

This slideshow requires JavaScript.