Święto pieczonego ziemniaka!!!

Święto ziemniaka w tym roku było inne niż wcześniej , ale to nie znaczy , ze było gorsze. Była piosenka i wiersz: „Co można zrobić z ziemniaka?”. Zabawy słowne – prawda – fałsz , zagadki o jesieni , film o historii ziemniaka , zabawy ruchowe „Rzut ziemniakiem do koszyka”, „Slalom z ziemniakiem na talerzu”, a na koniec praca plastyczna i „Wesoły ziemniak” na patyczku. Dobrej zabawy nigdy dość!

This slideshow requires JavaScript.