TEMATY REALIZOWANE W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU W GRUPIE III ,, MISIE’’.

I Dary jesieni:

-nazywanie i rozpoznawanie części nadziemnych i podziemnych warzyw;

-rozpoznawanie różnic między owocami i warzywami;

-globalne czytanie nazw owoców i warzyw;

-klasyfikowanie owoców i warzyw i tworzenie zbiorów w oparciu o jedną cechę np. ( kolor, wielkość, kształt);

-doskonalenie słuchu fonematycznego -wymawianie owoców z głoską ,, o’’

-klasyfikacja i rozpoznawanie rodzajów grzybów;

-rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.

II Dbamy o zdrowie:

-utrwalenie nazw produktów spożywczych, zapoznanie dzieci z piętrami piramidy żywieniowej, klasyfikacja produktów spożywczych i przeliczanie ich;

-rozmowa na temat zdrowia, utrwalenie zachowań prozdrowotnych;

-poszerzenie wiedzy dzieci na temat aktywności ruchowej i konsekwencji związanych z ruchem i zdrowiem;

-utrwalenie kierunków prawo- lewo;

-poszerzenie słownictwa dzieci związanego ze sportem ( nazwy sportów i sprzętu sportowego);

-wprowadzenie litery I. i. ćwiczenia w wyodrębnianiu głosek w nagłosie, wygłosie i śródgłosie, doskonalenie percepcji wzrokowej;

-rozmowa na temat zarazków, bakterii i wirusów oraz konieczności dbania o zdrowie swoje i innych.

III Jesienią w parku i w lesie:

-rozwiązywanie zagadek słownych i dźwiękowych o zwierzętach, słuchanie odgłosów zwierząt leśnych, wyodrębnianie nazw zwierząt i innych słów, czytanie globalne nazw zwierząt;

-zapoznanie dzieci z przysłowiami o zwierzętach;

-ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokowo- ruchową i sprawność grafomotryczny;

-rozmowa na temat co można przynieść i zaobserwować jesienią w okolicy a także właściwego zachowania się w parku i w lesie;

-,,chlorofil’’ – magiczny barwnik – zajęcia badawcze, doświadczenie;

-zapoznanie dzieci z podziałem na drzewa liściaste i iglaste oraz z najpopularniejszymi gatunkami drzew.

IV Zabawy na jesienne wieczory:

-rozwiązywanie zagadek związanych z różnymi zawodami artystycznymi;

-,, kim jest artysta’’ – poszerzenie słownika dzieci, doskonalenie;

-prezentacja różnych technik malarskich oraz rodzajów malarstwa ( pejzaż, portret, martwa natura, malarstwo abstrakcyjne);

-przybliżenie dzieciom postaci Fryderyka Chopina, wysłuchanie utworu F. Chopina – ,, Polonez g- moll’’, dyskusja na temat nastrojowej muzyki poważnej;

-muzyczne rytmy- zajęcia matematyczne, wymyślanie, prezentowanie i powtarzanie rytmów dźwiękowych;

-przybliżenie dzieciom pracy pisarza i poety, prezentacja znanych wierszy i ich autorów;

-rozmowa na temat teatru i kina;

-wykonanie kukiełek z drewnianych łyżek.