Harmonogram zebrań z Rodzicami
Start Zebrania z Rodzicami

Harmonogram zebrań z Rodzicami

Plan współpracy  z rodzicami

w roku szk. 2014/2015

 

 

L.p.

Formy współpracy

Data

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebranie ogólne i w grupach – organizacja roku szkolnego – wybory do Rady Rodziców

 

Zebranie Rady Rodziców – wybór zarządu – ustalenie preliminarza budżetowego

 

 

Warsztaty dla rodziców - logopedia

 

Zebranie Rady Rodziców – organizacja imprez i uroczystości w przedszkolu

 

 

Zebranie ogólne i w grupach – diagnoza gotowości szkolnej

 

 

Zebranie półroczne w grupach: I,II,III

Dzień otwarty w grupach: IV, V

 

 

Zebranie Rady Rodziców – omówienie bieżących imprez i uroczystości

 

Zebranie z Rodzicami – gotowość szkolna

 

 

 

Informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenie trudności na jakie natrafiają.

 

 

 

 

Wystawy prac plastyczno-konstrukcyjnych w celu zapoznania rodziców z :

- wytworami dzieci

- różnorodnymi technikami plastyczno-konstrukcyjnymi

- umiejętnościami plastycznymi dzieci, porównanie swojego dziecka na tle grupy

 

Tablica informacyjna :

- wiadomości i ciekawostki z życia przedszkola

- zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na każdy miesiąc

- teksty piosenek, wierszy, których uczą się dzieci

- sprawozdanie Rady Rodziców

- aktualny jadłospis

 

 

 

 

 

Zapraszanie Rodziców na uroczystości przedszkolne.

Zaproszenie dziadków z okazji ich święta.

Festyn rodzinny

 

 

03.09.2014

 

 

10.09.2014

 

 

15.10.2014

 

22.10.2014

 

 

19.11.2014

 

 

14.01.2015

15.01.2015

 

 

22.04.2015

 

 

29.04.2015

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

 

 

Wg harmonogramu