Harmonogram zebrań z Rodzicami
Start Zebrania z Rodzicami

Harmonogram zebrań z Rodzicami

Plan współpracy z rodzicami

w roku szk. 2012/2013

 

 

L.p.

Formy współpracy

 


1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

9.

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

13.

Zebranie ogólne i w grupach – organizacja roku szkolnego – wybory do Rady Rodziców

 

Zebranie Rady Rodziców – wybór zarządu – ustalenie preliminarza budżetowego

 

Zebranie Rady Rodziców – organizacja imprez i uroczystości w przedszkolu

 

Zebranie ogólne i w grupach – diagnoza gotowości szkolnej

 

Zebranie ogólne i w grupach – podsumowanie półrocznej działalności placówki

 

Spotkanie Rady Rodziców – zaplanowanie wycieczek autokarowych

 

 

Zebranie z rodzicami – gotowość szkolna

 

Zebranie Rady Rodziców – podsumowanie rocznej działalności – wnioski na przyszły rok

 

Informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenie trudności na jakie natrafiają.

 

Wystawy prac plastyczno-konstrukcyjnych w celu zapoznania rodziców z :

- wytworami dzieci

- różnorodnymi technikami plastyczno-konstrukcyjnymi

- umiejętnościami plastycznymi dzieci, porównanie swojego dziecka na tle grupy

 

Tablica informacyjna :

- wiadomości i ciekawostki z życia przedszkola

- zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na każdy miesiąc

- teksty piosenek, wierszy, których uczą się dzieci

- sprawozdanie Rady Rodziców

- aktualny jadłospis

 

Zapraszanie Rodziców na uroczystości przedszkolne.

Zaproszenie dziadków z okazji ich święta.

Festyn rodzinny

 

 

 

 

 

O terminach zebrań Rodzice będą informowani na bieżąco.