Harmonogram zebrań z Rodzicami
Start Zebrania z Rodzicami

Harmonogram zebrań z Rodzicami

Plan współpracy  z rodzicami

w roku szk. 2015/2016

 

 

L.p.

Formy współpracy

Data

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

5.

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zebranie ogólne i w grupach – organizacja roku szkolnego – wybory do Rady Rodziców

 

Zebranie Rady Rodziców – wybór zarządu – ustalenie preliminarza budżetowego

 

 

Zebranie Rady Rodziców – organizacja imprez i uroczystości w przedszkolu

 

 

Warsztaty dla rodziców - logopedia

 

Zebranie ogólne i w grupach – diagnoza gotowości szkolnej

 

 

Zebranie półroczne w grupach

 

 

 

Zebranie Rady Rodziców – omówienie bieżących imprez i uroczystości

 

 

Zebranie z Rodzicami – gotowość szkolna

 

 

 

Informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenie trudności na jakie natrafiają.

 

 

 

 

Wystawy prac plastyczno-konstrukcyjnych w celu zapoznania rodziców z :

- wytworami dzieci

- różnorodnymi technikami plastyczno-konstrukcyjnymi

- umiejętnościami plastycznymi dzieci, porównanie swojego dziecka na tle grupy

 

 

Tablica informacyjna :

- wiadomości i ciekawostki z życia przedszkola

- zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na każdy miesiąc

- teksty piosenek, wierszy, których uczą się dzieci

- sprawozdanie Rady Rodziców

- aktualny jadłospis

 

 

Zapraszanie Rodziców na uroczystości przedszkolne.

Zaproszenie dziadków z okazji ich święta.

Festyn rodzinny

 

 

 

 

 

Uwaga! Terminy spotkań mogą ulec zmianie. Bieżące informacje na tablicy ogłoszeń.

02.09.2015

 

 

09.09.2015

 

 

21.10.2015

 

 

28.10.2015

 

18.11.2015

 

 

27.01.2016

 

 

 

20.04.2016

 

 

27.04.2016

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

Wg harmonogramu